بایگانی برای فروردین, ۱۳۹۴

جلسه هیئت فوتبال بیدخت

بدون نظر

مسئولین کمیته های فوتبال بیدخت در روز یک شنبه ۳۰ / ۱ / ۹۴ در جلسه ای برنامه سالیانه هیئت فوتبال بیدخت را تصویب نمودند . در این جلسه موارد ذیل(گزیده مصوبات) مطرح و تصویب شد : ۱- برگزاری جام فجر ۹۴ در تاریخ ۱۱ الی ۲۲ بهمن و بازه زمانی تبلیغات از ابتدای بهمن […]