از سری مسابقات لیگ برتر استان خراسان رضوی

فجربیدخت گناباد ۵       شهرداری شاندیز ۱

جمعه ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۶

تبریک به باشگاه فجر بیدخت

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.